W ramach wizyty studyjnej odbyły się spotkania Aleksa Dancyga, edukatora z Instytutu Yad Vashem, z nauczycielami z Warszawy i regionu mazowieckiego oraz spotkania w szkołach w Łochowie i Wyszkowie. Podczas wizyty studyjnej obecna była również Anna Różańska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, koordynatorka programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".

 

ws maz mainNauczycielki i nauczyciele z Warszawy i regionu na spotkaniu z Aleksem Dancygiem i Anną Różańską.

 

Spotkanie z Aleksem Dancygiem dla nauczycielek i nauczycieli z Warszawy i regionu odbyło się w ramach wizyty studyjnej i seminarium Follow-up w dniu 25 września 2018 r. Alex Dancyg zaprezentował nauczcielkom i nauczycielom warsztat edukacyjny dotyczący realizacji akcji "Reinhardt" na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Scenariusz i załączniki dostępne są na stronie internetowej Instytutu:
Nie ma fotografii z ośrodków Zagłady… – warsztat dla uczniów szkół średnich.

 

Uczestniczki i uczestnicy spotkania w Liceum Francuskim im. René Gościnnego w Warszawie rozmawiali o perspektywach programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", dalszych szkoleniach dla nauczycieli oraz możliwościach wyjazdu do Izraela, a także o organizacji spotkań polsko-izraelskich w polskich szkołach. Spotkanie odbyło sie dzięki przychylności i gościnności Dyrekcji Szkoły Liceum Francuskiego oraz zaangażowaniu Barbary Subko – koordynatorki programu ORE w woj. mazowieckim.  

 

Podczas wizyty studyjnej Alex Dancyg odwiedził również Zespół Szkół w Łochowie i I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie, gdzie spotkał się z uczennicami i uczniami oraz gronem pedagogicznym.

 

View the embedded image gallery online at:
https://polska-izrael.edu.pl/aktualnosci#sigProIdf3062e956f

Wizyta studyjna Aleksa Dancyga, edukatora z Instytutu Yad Vashem, odbyła się w dniach 20–24 września 2018 r. Alex Dancyg odwiedził szkoły w Lublinie, Włodawie i Radzyniu Podlaskim, gdzie spotkał się z nauczycielkami i nauczycielami oraz młodzieżą, prowadząc szkolenia i zajęcia edukacyjne. Podczas wizyty studyjnej na Lubelszczyźnie obecna była również Anna Różańska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, koordynatorka programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".

 

a wsLub mainAlex Dancyg w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Fot. J. Bilska

 

Program wizyty studyjnej obejmował seminarium Follow-up, szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli, spotkania otwarte oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży w szkołach.

 

Seminarium Follow-up

Seminarium Follow-up kierowane było do nauczycielek i nauczycieli z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, którzy wzięli udział w szkoleniu w Instytucie Yad Vashem w lutym 2013 r. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.

 

Szkolenia dla nauczycieli o akcji "Reinhardt"

Podczas wizyty studyjnej odbyły się spotkania szkoleniowe dla nauczycieli prezentujące warsztat edukacyjny dotyczący realizacji akcji "Reinhardt" na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Warsztat został opracowany w Instytucie Yad Vashem przez Orit Margaliot i Aleksa Dancyga. Scenariusz i załączniki dostępne są na stronie internetowej Instytutu:
Nie ma fotografii z ośrodków Zagłady… – warsztat dla uczniów szkół średnich.

 

Spotkanie otwarte i prezentacja projektu Akcja "Reinhardt" – w kręgu Zagłady

Spotkanie otwarte dla wszystkich uczestniczek i uczestników seminariów w Instytucie Yad Vashem, które odbywały się zarówno w ramach wyjazdów regionalnych, jak i ogólnopolskich. Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności nauczycieli w szkołach w Lublinie i regionie oraz do nawiązania kontaktów i stworzenia sieci współpracy między osobami zajmującymi się spotkaniami polsko-żydowskimi w szkołach.

Elementem spotkania była promocja projektu dotyczącego realizacji akcji "Reinhardt" na terenie Generalnego Gubernatorstwa, połączona z prezentacją strony internetowej projektu.

 

Spotkania z młodzieżą w szkołach

W ramach wizyty studyjnej Alex Dancyg spotkał się z uczniami i uczennicami szkół w Lublinie i Warszawie oraz w woj. lubelskim i mazowieckim. Podczas rozmów z młodzieżą poruszane były kwestie dotyczące przedwojennej historii Żydów w Polsce, bezprecedensowego wydarzenia w historii jakim była Zagłada, relacji polsko-żydowskich, wyjazdów młodzieży izraelskiej do Polski i próby budowania wspólnej pamięci Polaków i Izraelczyków.

 

Program wydarzeń na Lubelszczyźnie

20.09.2018

Lublin, IX LO im. M. Kopernika
Lublin, XXIX LO im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora

21.09.2018
Włodawa, I LO im. T. Kościuszki
Radzyń Podlaski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

22.10.2018
Ryki, I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

24.09.2018
Lublin, VIII LO im. Z. Nałkowskiej
Świdnik, I LO im. W. Broniewskiego; Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

 

Koordynatorka spotkania: Izabela Czumak.
Współpraca z nauczycielkami: Jolanta Bilska, Anna Bober-Rabczewska, Joanna Daszczuk, Bożena Fijałkowska, Małgorzata Grzelak, Aleksandra Hetman, Dorota Jaśkowska, Iwona Kapczuk, Iwona Kryczka, Urszula Miaskowska, Iwona Piłat.

 

View the embedded image gallery online at:
https://polska-izrael.edu.pl/aktualnosci#sigProId9078e694ac

Dziś – 19 kwietnia 2018 r. – przypada 75. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Było ono największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a jednocześnie pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Po stłumieniu walk Niemcy zniszczyli cały teren getta, żeby rok później, po powstaniu warszawskim, wyburzyć całą stolicę. Walki toczyły się w centrum miasta, w dzielnicy oddzielonej od części aryjskiej, która była świadkiem tragedii za murami.

Seminarium szkoleniowe odbyło się w dniach 11–20 marca 2018 r. w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Seminarium jest organizowane na mocy umowy między rządem RP i rządem Izraela. Organizatorem po stronie polskiej jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, a po stronie izraelskiej – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Marcowy wyjazd miał charakter regionalny;  rekrutacja była otwarta dla osób pracujących w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W realizację seminarium włączony był Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" jako koordynator regionalny w woj. lubelskim programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".