Dziś – 19 kwietnia 2018 r. – przypada 75. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Było ono największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a jednocześnie pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie. Po stłumieniu walk Niemcy zniszczyli cały teren getta, żeby rok później, po powstaniu warszawskim, wyburzyć całą stolicę. Walki toczyły się w centrum miasta, w dzielnicy oddzielonej od części aryjskiej, która była świadkiem tragedii za murami.

Seminarium szkoleniowe odbyło się w dniach 11–20 marca 2018 r. w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Seminarium jest organizowane na mocy umowy między rządem RP i rządem Izraela. Organizatorem po stronie polskiej jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, a po stronie izraelskiej – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Marcowy wyjazd miał charakter regionalny;  rekrutacja była otwarta dla osób pracujących w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W realizację seminarium włączony był Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" jako koordynator regionalny w woj. lubelskim programu "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów".

Dzień ten został ustanowiony w 2005 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 60. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Jego celem jest uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej.