Polska 1926 Portret zbiorowy II RP

Portal „Polska 1926. Portret zbiorowy II RP”

Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych to największy imienny spis społeczeństwa II RP. Składa się na niego 5,5 mln autografów, które zostały udostępnione on line przez Ośrodek „Karta”. Projekt digitalizacji został przeprowadzony przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie, przy zaangażowaniu Biblioteki Kongresu oraz Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych.

Kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zebrano podpisy polskich obywateli pod Deklaracją Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Okazją do tego była 150. rocznica ogłoszenia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, wsparcie USA dla Polski wyrażone w uznaniu polskiej państwowości oraz udzielenie pożyczki materialnej.

Twórcy portalu przywołują dzieje dokumentu:
„5,5 miliona podpisów mieszkańców II RP: Polaków, Żydów, Ukraińców i Niemców, to blisko 20 procent ludności kraju w 1926 roku. Wewnątrz II RP powstał swoisty zbiorowy portret społeczeństwa. W trakcie akcji zbierania podpisów miał miejsce przewrót majowy. Pogrążone w politycznym zamęcie społeczeństwo polskie potrafiło stworzyć dokument unikatowy, nie tylko w relacjach polsko-amerykańskich. Delegacja II RP zawiozła do Waszyngtonu i złożyła na ręce prezydenta Calvina Coolidg’a 111 tomów z ponad 30 tysiącami stron, gdzie podpisy – od najwyższych władz państwowych po najmłodsze piszące dzieci – opatrzone były grafikami wybitnych polskich plastyków. Oryginał, złożony w Bibliotece Kongresu USA, zniknął z czasem z pamięci Polaków, a także z dyplomatycznych relacji obu krajów”.

Zachęcamy do poszukiwania podpisów członków własnych rodzin i dzielenia się ich osobistymi losami z twórcami portalu.

Portal Polska1926.pl
Informacje o deklaracji na stronie Ambasady RP w Waszyngtonie