Narodowy Dzien Pamieci Polakow ratujacych Zydow

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej – prezydencki projekt ustawy

Prezydent Polski, Andrzej Duda, wniósł do Sejmu RP projekt ustawy o ustanowieniu 17 marca jako Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Dzień ten ma być świętem państwowym.

W uzasadnieniu napisano:

„Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej jest wyrazem hołdu dla wszystkich, także nieznanych z imienia i nazwiska, obywateli Rzeczypospolitej, którzy przeciwstawili się terrorowi niemieckich nazistów, z narażeniem życia własnego i swoich bliskich udzielając pomocy prześladowanym bliźnim. Dzisiaj suwerenna Polska, chcąc uczcić pamięć milionów ofiar Zagłady i rodaków, którzy spieszyli im na ratunek, czuje się zobowiązana do strzeżenia prawdy o tym, co zdarzyło się podczas okupacji naszego kraju przez hitlerowską III Rzeszę.

(…) w Markowej, z inicjatywy władz lokalnych i społeczności Podkarpacia, powstało Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia Rodziny Ulmów. Otwarcie tej instytucji w dniu 17 marca 2016 roku było przełomem w dziele przywracania pamięci o naszych bohaterskich rodakach, którzy nieśli pomoc żydowskim współobywatelom. Dzięki Muzeum w Markowej świat odkrywa dziś na nowo ten zapomniany do niedawna rozdział wspólnych dziejów Polaków i Żydów. Właśnie do daty otwarcia tej placówki nawiązuje ustanowienie dnia 17 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej”.

Dzień 17 marca jest również dniem rozpoczynającym akcję „Reinhardt” – planową eksterminację europejskich Żydów w obozach koncentracyjnych i zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Tekst projektu ustawy