Seminarium Rola organizacji pozarządowych

Seminarium „Rola organizacji pozarządowych w przekazywaniu wspomnień o Holokauście oraz zapobieganiu zbrodniom przeciwko ludzkości”

Seminarium odbędzie się w Krakowie i Oświęcimiu w dniach 22–28 października 2017 r. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Rada Europy, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Oświęcimiu i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

W seminarium może wziąć udział maksymalnie 35 liderów z sektora pozarządowego wybranych spośród:

  • członków organizacji zrzeszonych w Komitecie Łącznikowym Organizacji Pozarządowych
  • członków organizacji młodzieżowych
  • członków organizacji społecznych

Ponadto w seminarium może uczestniczyć maksymalnie pięciu przedstawicieli instytucji publicznych zainteresowanych rolą organizacji pozarządowych w przekazywaniu pamięci o Holokauście.

Szczegółowy opis i program seminarium oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i Rady Europy.

Seminarium odbywa się w języku angielskim.

Presentation of the seminar
Programme