Edukatorzy z Instytutu yad Vashem

Edukatorzy z Instytutu Yad Vashem spotkali się z mieszkańcami województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

W dniach 6–10 marca 2017 r. edukatorzy z Instytutu Yad Vashem, Orit Margaliot i Alex Dancyg, odwiedzili Trójmiasto i Wałcz.

Spotkania na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego odbyły się dzięki współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Organizatorami spotkań w obu województwach byli nauczyciele, którzy w ubiegłym roku uczestniczyli w seminarium edukacyjnym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie.

Spotkania w Trójmieście, 6–8 marca 2017

W spotkaniach wzięła udział młodzież licealna trzech szkół w Gdańsku i jednej w Gdyni. Goście z Izraela odwiedzili m.in. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Muzeum Emigracji w Gdyni. Koordynatorką wizyty edukatorów w województwie pomorskim była Bożenna Sucharska.

Spotkania w Wałczu, 9 i 10 marca 2017

W pierwszym dniu odbyły się trzy spotkania zorganizowane w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w których uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta i Wicestarosta Powiatu Wałeckiego, dyrekcja szkoły, uczniowie i nauczyciele PCKZiU, LO i wszystkich gimnazjów wałeckich, a także słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałczu. Następnego dnia spotkania odbyły się w Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu i Gimnazjum w Chwiramie. Koordynatorką wizyty edukatorów w województwie zachodniopomorskim była Elżbieta Grzech.