prace na terenie cmentarza zydowskiego

Tarnów: prace na terenie cmentarza żydowskiego

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie przystąpił do prac związanych przystosowaniem cmentarza dla zwiedzających. Według szacunków na cmentarzu znajduje się około 6 tys. nagrobków, a najstarsze pochodzą z XVII wieku.

Na mocy umowy między Komitetem Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie i Fundacją Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Warszawie powstanie pełna lista macew znajdujących się na cmentarzu, zostaną zgromadzone informacje o osobach na nim pochowanych na cmentarzu oraz powstanie dokumentacja fotograficzna nagrobków wraz z mapą lokalizacyjną.

Podjęte prace są elementem projektu podjętego przez Komitet, który pozyskał fundusze m.in. z dotacji Województwa Małopolskiego. Celem przedsięwzięcia jest remont domu przedpogrzebowego i ogrodzenia cmentarza, a także prace porządkowe obejmujące konserwację nagrobków i udostępnienie cmentarza dla zwiedzających. Relacja z działań projektowych i opracowana dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej. Planowany termin to 2018 r.

Informacje o akcji na stronie Jewish.pl