Miejsce Obecnosc Pamiec

Koordynatorzy regionalni ORE wzięli udział w seminarium szkoleniowym „Miejsce – Obecność – Pamięć” zorganizowanym w Lublinie

W dniach 17–19 sierpnia 2017 r. odbyło się seminarium szkoleniowe „Miejsce – Obecność – Pamięć” dla grupy koordynatorów regionalnych ORE działających w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Seminarium szkoleniowe zostało zorganizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, który pełni funkcję koordynatora regionalnego programu ORE w województwie lubelskim.

Program seminarium obejmował 25 godzin zajęć edukacyjnych:

  • zwiedzanie wystawy edukacyjnej „Lublin. Pamięć Miejsca” w Bramie Grodzkiej,
  • zapoznanie się z działalnością animatorsko-edukacyjną Ośrodka
  • spacery edukacyjne: przedwojenny żydowski Lublin, Szlak Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”
  • zajęcia warsztatowe na starym cmentarzu żydowskim
  • spektakl Teatru NN – „Opowieści z Bramy”
  • wykład dotyczący przebiegu akcji „Reinhardt” w Lublinie
  • wizyty w miejscach pamięci: obóz koncentracyjny na Majdanku, Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu
  • wizyty studyjne w miejscowościach Lubelszczyzny: Szczebrzeszyn, Izbica, Biłgoraj
  • ewaluacje.

W seminarium wzięli udział koordynatorzy z 9 województw w Polsce oraz Ewa Bobińska i Alex Dancyg – twórcy programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.