Nowe Muzeum Historii Jesziwy Medrcow Lublina

Nowe Muzeum Historii Jesziwy Mędrców Lublina już otwarte

7 grudnia 2017 r. w budynku Uczelni Mędrców Lublina otwarto wystawę poświęconą historii jesziwy i jej założycielowi Majerowi Szapiro.

Ideę wybudowania wyższej uczelni rabinackiej w Lublinie Majer Szapiro przedstawił na Światowym Kongresie Żydów Ortodoksyjnych w 1923 r. Następnie w Polsce i innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych zbierał datki na budowę jesziwy. Podróżując otrzymał wiele cennych manuskryptów, które weszły w skład imponującego zbioru lubelskiej biblioteki rabinicznej, zawierającej 13 tysięcy publikacji. W maju 1924 r. odbyły się uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, w których wzięło udział 20 tysięcy osób. Uczelnia talmudyczna została otwarta 24 czerwca 1930 r., uroczystości trwały kilka dni. Uczelnia funkcjonowała do drugiej wojny światowej. Obecnie w budynku jesziwy znajduje się jedna z dwóch czynnych w Lublinie synagog oraz hotel.

Rabin Szapiro jest autorem metody studiowania Talmudu zwanej Daf Jomi (Karty Dnia). Polegała ona na odczytywaniu codziennie, w cyklu siedmioletnim, odpowiedniej karty Talmudu (Babilońskiego). Metoda jest wykorzystywana do dziś. Głównym zadaniem uczelni było wykształcenie religijnych elit w odpowiedzi na brak wykształconych przywódców religijnych. Rabin Szapiro nie doczekał pierwszego rocznika absolwentów Jesziwas Chachmej Lublin. Zmarł 27 listopada 1933 r., mając 46 lat. Jego pogrzeb odbył się w Lublinie i zgromadził tysiące Żydów, został pochowany na nowym cmentarzu żydowskim w Lublinie, później jego szczątki zostały przeniesione do Jerozolimy.

Nowo otwarta wystawa w budynku lubelskiej jesziwy w zamierzeniu autorów ma umożliwić bycie w dawnej jesziwie. Jedno z pomieszczeń za pomocą układu ścian odwzorowuje wygląd kart Talmudu i prezentuje życie codzienne jesziwy. W sali nazwanej Bramy Judaizmu stworzono przestrzeń dla edukacji. W trzecim pomieszczeniu przedstawiono życie Majera Szapiro, stosując wygląd wnętrza przypominający zwoje Tory. Elementem wystawy ma być również czytelnia i archiwum.

Źródło: Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski

Kuratorka wystawy: Grażyna Pawlak
Realizator: Michał Fronk
Wsparcie finansowe: Narodowe Centrum Kultury