polsko francuskie warsztaty

“Jak uczyć o Shoah ?” Polsko-francuskie warsztaty pedagogiczne

Seminarium dla polskich i francuskich nauczycieli i nauczycielek odbyło się w dniach 21–25 października 2018 r. w Sulejówku. Zostało zorganizowane we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie z Mémorial de la Shoah w Paryżu.

Uczestnikami i uczestniczkami seminarium były osoby, które zajmują się edukacją na temat historii i kultury Żydów oraz Zagłady i ukończyły szkolenia organizowane przez Mémorial de la Shoah w Paryżu lub Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Było to 15 francuskich oraz 15 polskich nauczycieli i nauczycielek.

W ramach programu seminarium odbyły się wykłady dotyczące miejsca edukacji na temat Zagłady w systemie edukacji powszechnej w Polsce i we Francji, prezentacje projektu Konwój 77 (Convoi 77) przez polskie koordynatorki projektu, a także zagadnienia związane z walką z antysemityzmem. Elementem programu była wizyta w byłym obozie zagłady w Treblince, z którą związana była problematyka przygotowania uczniów i uczennic do wizyt w miejscach pamięci oraz podsumowania tych wizyt na zajęciach w szkole. Uczestnicy i uczestniczki mieli także możliwość zapoznania się z koncepcją wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Polscy uczestnicy i uczestniczki szkolenia przyjechali z następujących miejscowości: Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Kraków, Krosno, Łódź, Poznań, Swarzędz, Turek, Wrocław, Warszawa.

Koordynatorka seminarium: Anna Różańska.