Międzynarodowa wymiana młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs: Międzynarodowa wymiana młodzieży

Od dziś można składać propozycje projektów na wymiany młodzieży z polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze szkołami z Izraela w ramach konkursu ogłoszonego przez MEN. Jak co roku najlepsze oferty otrzymają dofinansowanie.

Wymiany powinny być zrealizowane przed 15 grudnia 2017 r. Maksymalna kwota dofinansowania wymiany wynosi 60.000 zł.

Projekty zgłaszane w konkursie powinny:
– wzmacniać dialog oraz budować postawy otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi, w tym sprzyjać wzajemnemu przezwyciężaniu barier językowych,
– promować wizerunek Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym oraz otwartym na nowoczesność; 

Szczególnie istotne jest by projekty przewidywały zaangażowanie młodzieży w działania prospołeczne, aktywizowały młodzież i rozwijały w nich kompetencje takie jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. Projekty powinny zakładać kontynuację współpracy w kolejnych latach.

Zachęcamy zainteresowanych do składania wniosków.

Wyniki konkursu na stronie MEN