Projekt / Organizatorzy

Organizatorami w zakresie realizacji programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji, którzy na przestrzeni ostatnich kilku lat przyczynili się do rozwijania spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej w Polsce.

Doświadczenia nauczycieli i młodzieży, szereg spotkań z pedagogami, w tym także z entuzjastami tej formy edukacji międzykulturowej, a przede wszystkim – cykl spotkań konsultacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przyczyniły się do utworzenia wspólnej platformy wymiany doświadczeń i publikacji materiałów na temat spotkań młodzieży.

Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji (dawniej Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) w zakresie kształcenia pedagogów organizujących autorskie programy spotkań, jak również działalność szeregu instytucji, które włączyły się w tego typu prace w ostatnich kilku latach pokazują, że spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej nie dość, że są coraz bardziej popularne, to przede wszystkim – potrzebne i przez samych zainteresowanych – poszukiwane.

Organizatorzy stworzyli stronę internetową z myślą o tych wszystkich, którzy organizują lub biorą udział w takich spotkaniach. Znajdą tu Państwo informacje praktyczne (np. o konkursach grantowych), będą mogli Państwo wymienić się własnymi doświadczeniami ze spotkań, które już się odbyły a także podzielić się pomysłami na organizację i prowadzanie kolejnych. Na stronie znajdziecie Państwo informację o koordynatorach regionalnych – osobach, które mogą Państwu pomóc w zorganizowaniu własnego spotkania oraz kontakt do nich.

men logo
Logotyp ORE