Sobibor

Sobibór: dyskusja dotycząca planowanej stałej wystawy na terenie muzeum

17 października 2017 r. miała miejsce międzynarodowa debata dotycząca wystawy stałej w Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Scenariusz ekspozycji został przygotowany przez zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze od 2012 r. jest oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku.

W debacie wzięli udział członkowie Międzynarodowego Komitetu Sterującego do spraw utworzenia miejsca pamięci w Sobiborze z krajów wchodzących w skład Komitetu – Holandii, Izraela i Słowacji. Komitetowi przewodniczy Sekretarz Stanu MKiDN Jarosław Sellin. Wśród uczestników dyskusji obecni byli historycy, badacze zajmujący się naukowo problematyką akcji „Reinhardt”, funkcjonowaniem obozu zagłady w Sobiborze oraz upamiętnieniami miejsc zbrodni nazistowskich.

Przedmiotem debaty był kształt planowanej stałej wystawy w miejscu pamięci w Sobiborze. Elementem spotkania były także wystąpienia poświęcone historii byłego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze oraz aktualny stan badań prowadzonych na terenie muzeum. Założenia wystawy przedstawił Tomasz Kranz, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku. Scenariusz wystawy został oceniony pozytywnie przez jego recenzentów – Andrzeja Żbikowskiego (Żydowski Instytut Historyczny) i Stephana Lehnstaedta (Touro Colleg Berlin).

Szczegółowe informacje na temat dyskusji na stronie PMM