POLIN wyniki

Znamy laureatkę Nagrody POLIN 2017

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nagrodę. Otrzymała ją Joanna Podolska, dyrektorka Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Wyróżnienia otrzymali: Dariusz Paczkowski z Żywca i Ireneusz Socha z Dębicy. Nagrodę Specjalną POLIN 2017 otrzymało Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce.

Joanna Podolska działa na rzecz zachowania pamięci o historii łódzkiej społeczności żydowskiej. Dzięki jej pracy żydowska Łódź nie jest wspomnieniem o minionym przemysłowym mieście, ale staje się tętniącym życiem elementem teraźniejszości.

Dariusz Paczkowski jest grafficiarzem, działaczem społecznym i animatorem kultury. Od 1987 roku nieprzerwanie zwraca uwagę na problem antysemityzmu, ksenofobii, faszyzacji sfery publicznej, dyskryminacji ze względu na płeć czy łamanie praw człowieka. Jest autorem żywieckiego, szeroko komentowanego w mediach muralu „Żydów nosimy na rękach… Za granicę miasta”.

Ireneusz Socha od blisko 40 lat działa na rzecz ocalenia śladów kultury i obecności Żydów w Dębicy. Żydowskie ślady i pamiątki w tej miejscowości – w tym cmentarz żydowski i teren getta – ocalały lub zostały uporządkowane dzięki jego inicjatywie i współdziałaniu.

Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Skupia ono osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny. Celem organizacji jest budowanie wspólnoty osób ocalonych z Holocaustu, udzielanie wsparcia, zachowanie pamięci o doświadczeniu Holocaustu, zachowanie pamięci o życiu społeczności żydowskiej w przedwojennej Polsce.

O wyniku konkursu Nagroda POLIN 2017 zadecydowała kapituła, której przewodniczy Marian Turski, Przewodniczący Rady Muzeum POLIN. W skład kapituły wchodzą ponadto: Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum POLIN, Grażyna Pawlak, Dyrektor Fundacji im. Profesora Mojżesza Schorra, Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” oraz Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, a także laureaci Nagrody POLIN z 2015 oraz 2016 roku.

Źrodło: polin.pl