EUROPEANS FOR PEACE

Nabór wniosków na wymiany młodzieżowe w ramach programu EUROPEANS FOR PEACE

Fundacja Erinnerung, Verantwortung und Zukunft otworzyła nabór na składanie wniosków na wymiany dwu- i trójstronne w latach 2018 i 2019. Tematem programu jest świętowanie różnorodności.

Warunkiem pozyskania środków finansowych jest udział w dofinansowywanych projektach dwu- lub trójstronnych partnera z Niemiec. Pozostali partnerzy mogą pochodzić z Europy Środkowej, Wschodniej, Północno-Wschodniej lub Izraela.

Programem objęta jest młodzież z następujących krajów:

Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Gruzja, Grecja, Izrael, Kazachstn, Kosowo, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Montenegro, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Ukraina.

W przypadku projektów trójstronnych trzecim partnerem może być kraj będący członkiem Rady Europy.

O dofinansowanie wymiany mogą ubiegać się szkoły i inne insytucje zajmujące się edukacją. W ramach programu EUROPEANS FOR PEACE dofiansowywane są działania zachęcające młodych ludzi do aktywności na rzecz praw człowieka i wartości demokratycznych.

Termin przyjmowania dokumentów: 22.01.2018 r.

Informacje o programie EUROPEANS FOR PEACE

Warunki programu (Notes on applications)