Memorial de la Shoah

Kolejna edycja seminarium dla polskich nauczycielek i nauczycieli w Mémorial de la Shoah

Pod hasłem „Shoah jako punkt wyjścia” w dniach 7–10 maja 2018 r. odbyło się seminarium w Paryżu. Wzięło w nim udział 19 osób z całej Polski.

Seminarium kierowane było do nauczycielek i nauczycieli z placówek doskonalenia nauczycieli pracujących w obszarze edukacji historycznej, obywatelskiej, i na rzecz praw człowieka (EO/EPC), a także osób uczących historii, wiedzy o społeczeństwie lub innych przedmiotów humanistycznych – zainteresowanych włączeniem tematyki Holokaustu oraz historii i kultury Żydów do lekcji i zajęć szkolnych. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu Zagłady oraz współczesnej pracy z pamięcią oraz upamiętnianiem.

Cennym doświadczeniem nabywanym przez uczestniczki i uczestników seminarium jest możliwość poznania nauczania o Zagładzie z perspektywy franucskiej szkoły. Szkoleniu towarzyszą spotkania z Ocalonymi z Zagłady oraz wizyta studyjna na terenie byłego obozu internowania w Drancy. Koordynatorką seminarium z ramienia ORE była Anna Różańska.

Seminarium odbywa się w ramach programu „Pamięć i edukacja – uczymy się od siebie”, na mocy którego Ośrodek Rozwoju Edukacji współpracuje z Mémorial de la Shoah, organizując dla polskich i francuskich nauczycielek i nauczycieli kilkudniowe seminaria w Sulejówku i w Paryżu.

Relacja uczestniczki seminarium