Projekt / Spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej

Spotkania młodych Izraelczyków i Polaków odbywają się w szkołach. Przygotowania nauczycieli do organizacji i przygotowania takiego spotkania w polskiej szkole mają miejsce podczas seminarium kontaktowego „Bliżej siebie”, organizowanego w Ośrodku Szkoleniowym ORE w Sulejówku oraz podczas seminarium szkoleniowego w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie w Izraelu.

2017 09 X lo wawaMAIN

Spotkanie w X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie, 2017.

Celem spotkań młodzieży jest:

  • stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami
  • stworzenie więzi na bazie wspólnych zainteresowań
  • stworzenie i rozwój kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami

Proponujemy szkołom, by wspólne spotkania odbywały się w formie pracy warsztatowej i składały się z trzech części:

  • integracji grupy służącej nawiązaniu więzi i możliwie trwałego kontaktu (poprzez zabawę i taniec, ćwiczenia integrujące czy icebreaker)
  • zajęć warsztatowych, realizowanych w oparciu o wybrany scenariusz z publikacji „Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli”
  • wspólnym wyjściu do polsko-żydowskich miejsc pamięci i wspólnym udziale w ceremonii w miejscu pamięci

Wizyty młodych Izraelczyków w polskich szkołach odbywają się dwa razy do roku – na wiosnę i jesienią. Z relacji polskich nauczycieli wiemy, że każde takie spotkanie było ważnym wydarzeniem w szkole, głęboko zapadło w pamięci uczniów i nauczycieli, obiło się szerokim echem w środowisku lokalnym oraz stanowiło zapowiedź dalszej współpracy pomiędzy szkołami, a czasem zapoczątkowało wymiany młodzieżowe.

Relacje z wizyt dostępne są w zakładce Spotkania.