5. rocznica akcji Reinhardt w Lublinie

5. rocznica akcji „Reinhardt” w Lublinie

16 marca 2017 – wydarzenia w Lublinie związane z 75. rocznicą akcji „Reinhardt”.

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
zapraszają w dniu 16 marca 2017 r. na obchody 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie organizowane w ramach 75. rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów Polskich dokonanej przez niemiecką III Rzeszę.

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób, transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam około 28 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt” – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

Program:

16.03.2017
10.00 – Przejście władz miasta i młodzieży z lubelskich szkół Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” na teren miejsca pamięci Umschlagplatz (początek: al. Tysiąclecia, od strony Wzgórza Zamkowego, miejsce po synagodze Maharszala)
18.00 – Misterium „Światła i Ciemności” (Brama Grodzka, ul. Grodzka 21)

Ponadto w dniu 18 i 19 marca 2017 roku odbędą się spacery Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” dla mieszkańców Lublina i wszystkich zainteresowanych, prowadzone przez Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”.

Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego zagładę społeczności żydowskiej Lublina. Szlak pamięci obejmuje oznaczenie granic getta na Podzamczu oraz ostatniej drogi lubelskich Żydów prowadzącej na Umschlagplatz – miejsca, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu ok. 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Na szlaku znalazły się także inne nieupamiętnione dotąd obszary, takie jak dzielnica żydowska na Wieniawie, getto na Majdanie Tatarskim oraz miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek z ochronki.

Ponadto w miejscu pamięci Umschlagplatz została zrealizowana instalacja artystyczna „Nie/Pamięć Miejsca”. Teren miejsca pamięci znajduje się na obszarze dawnej rzeźni miejskiej, gdzie przebiegała zakończona rampą bocznica kolejowa, z której od 17 marca do 14 kwietnia 1942 r. w ramach akcji „Reinhardt” niemieckie władze okupacyjne deportowały do obozu zagłady w Bełżcu blisko 28 tys. kobiet, mężczyzn i dzieci.

Lublin. Pamięć Zagłady

Zaproszenie Państwowego Muzeum na Majdanku

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowe Muzeum na Majdanku zapraszają na uroczystości upamiętniające 75. rocznicę pierwszych masowych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, które stanowiły początek Aktion Reinhardt.

Upamiętnienie odbędzie się 17 marca 2017 roku o godzinie 12.00 w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu.

Państwowe Muzeum na Majdanku organizuje wernisaż wystawy pt. „Dzielnice zagłady” poświęconej prześladowaniom i eksterminacji Żydów w Lublinie połączony z prezentacją katalogu ekspozycji.  Wydarzenie będzie miało miejsce 16 marca 2017 roku o godzinie 16:30 w Trybunale Koronnym.

Informacje o wydarzeniach organizowanych przez Państwowe Muzeum na Majdanku