cmentarz zydowski na okopowej

Cmentarz żydowski na Okopowej w Warszawie uzyskał stałe finansowanie

Sejm i Senat RP przyjęły ustawę o zasileniu kwotą 100 milionów zł kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Odsetki z inwestowania tego kapitału będą co roku przeznaczane na prace porządkowe i konserwatorskie na cmentarzu. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnione zostało stałe finansowanie niezbędnych prac.

Cmentarz żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie zwiedzili wspólnie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz dyrektor generalny Światowego Kongresu Żydów Robert Singer. Dyrektor Singer wyraził wdzięczność za systemowe rozwiązanie problemów jednej z największych nekropolii żydowskich w Europie.

Dyrektor Robert Singer podkreślił, że kwota przekazana na ratowanie jednego z najważniejszych zabytków żydowskich w Polsce jest największym wsparciem, jakiego rząd polski udzielił kiedykolwiek na ratowanie dziedzictwa Żydów polskich.

Ustawa została uchwalona przez Senat 15 grudnia. Obecnie oczekuje na podpis prezydenta.

Cmentarz Żydowski w Warszawie jest miejscem spoczynku wielu wybitnych osobistości, m.in.: historyka Szymona Askenazego, twórcy języka esperanto Ludwika Zamenhofa, aktorki i założycielki warszawskiego Teatru Żydowskiego Estery Racheli Kamińskiej, malarza Aleksandra Lessera, publicysty i działacza socjalistycznego Szymona An-skiego oraz pisarza Juliana Stryjkowskiego. Pochowano tu wiele postaci zasłużonych dla polskiej historii, kultury i nauki, polityków, bankierów oraz przemysłowców – znaczących nazwisk w realiach XIX-wiecznej i przedwojennej Warszawy.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego została powołana w 2012 r. Zajmuje się m.in. konserwacją oraz restauracją zabytków w Polsce i za granicą. W 2016 i 2017 r. prowadziła renowację nagrobków na Cmentarzu Żydowskim przy Okopowej. Prace konserwatorskie sfinansowało m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: Jewish.pl