rekrutacja na szkolenie

Rekrutacja na szkolenie w Instytucie Yad Vashem dla nauczycieli i edukatorów

W dniach 11.03–20.03.2018 odbędzie się seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kulturze żydowskiej. Uczestnikami seminarium mogą być osoby z woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego pracujące w tematyce szkolenia.

Seminarium szkoleniowe odbywa się w ramach programu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są na stronie ORE:
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3732

Dla kogo:

  • Nauczycielki i nauczyciele wszystkich przedmiotów realizujący nauczanie o Holokauście oraz historii i kulturze Żydów, edukatorki i edukatorzy w zakresie wymienionego tematu
  • Trenerki i trenerzy edukacji na rzecz praw człowieka
  • Przedstawicielki i przedstawiciele z ośrodków doskonalenia nauczycieli

Kryteria rekrutacji uczestników:

  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce;
  • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium;
  • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika;
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego;
  • jedną placówkę mogą reprezentować maksimum 2 osoby (w uzasadnionych sytuacjach)
  • umiejętność posługiwania się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na udział w warsztatach; (podczas całego szkolenia grupie będzie towarzyszyć tłumacz)

Warunki:
Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży (1610 pln) i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę (100€) dla Yad Vashem wynikającą z organizacji szkolenia. Organizatorzy pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga! Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie!

Termin składania zgłoszeń:
4 lutego 2018

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenie:
9 lutego 2018

Zgłoszenia:
Wyłącznie poprzez formularz szkoleń dostępny na stronie ORE!
https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/3732

Instrukcja zgłoszenia:

Załóż konto na stronie szkoleń ORE: https://szkolenia.ore.edu.pl/Rejestracja
Zaloguj się na swoje konto, wybierz szkolenie i opcję „Szczegóły” i „Zapisz się”
Wypełnij formularz zgłoszeniowy, załącz skan zgody przełożonych na udział w szkoleniu i wyślij formularz.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!