Alex Dancyg

Mazowsze: Alex Dancyg w Liceum Francuskim im. René Gościnnego w Warszawie oraz w szkołach w regionie

W ramach wizyty studyjnej odbyły się spotkania Aleksa Dancyga, edukatora z Instytutu Yad Vashem, z nauczycielami z Warszawy i regionu mazowieckiego oraz spotkania w szkołach w Łochowie i Wyszkowie. Podczas wizyty studyjnej obecna była również Anna Różańska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, koordynatorka programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Spotkanie z Aleksem Dancygiem dla nauczycielek i nauczycieli z Warszawy i regionu odbyło się w ramach wizyty studyjnej i seminarium Follow-up w dniu 25 września 2018 r. Alex Dancyg zaprezentował nauczcielkom i nauczycielom warsztat edukacyjny dotyczący realizacji akcji „Reinhardt” na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Scenariusz i załączniki dostępne są na stronie internetowej Instytutu:
Nie ma fotografii z ośrodków Zagłady… – warsztat dla uczniów szkół średnich.

Uczestniczki i uczestnicy spotkania w Liceum Francuskim im. René Gościnnego w Warszawie rozmawiali o perspektywach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, dalszych szkoleniach dla nauczycieli oraz możliwościach wyjazdu do Izraela, a także o organizacji spotkań polsko-izraelskich w polskich szkołach. Spotkanie odbyło sie dzięki przychylności i gościnności Dyrekcji Szkoły Liceum Francuskiego oraz zaangażowaniu Barbary Subko – koordynatorki programu ORE w woj. mazowieckim.

Podczas wizyty studyjnej Alex Dancyg odwiedził również Zespół Szkół w Łochowie i I LO im. C.K. Norwida w Wyszkowie, gdzie spotkał się z uczennicami i uczniami oraz gronem pedagogicznym.