Kontakt

Koordynatorka projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

 

Anna Różańska
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 22 345 37 87
e-mail: anna.rozanska@ore.edu.pl

Koordynatorzy regionalni programu:
„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

w poszczególnych województwach: