Kontakt

Koordynator projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

 

Arthur Janik
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 22 345 37 83
e-mail: arthur.janik@ore.edu.pl

Koordynatorzy regionalni programu:
„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

w poszczególnych województwach: