Kontakt

Koordynator projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”:

 

dr Marcin Karkut
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. +48 22 345 37 51
e-mail: marcin.karkut@ore.edu.pl

Koordynatorzy regionalni programu:
„Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

w poszczególnych województwach: