POLIN 2017

Nominacje do Nagrody POLIN 2017

Znane są już nazwiska kandydatek i kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody POLIN. Kapituła konkursu wyłoniła spośród 80 kandydatów z całej Polski 6 nominowanych.

Nagroda POLIN przyznawana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich od 2015 roku – pierwszej rocznicy otwarcia muzealnej Wystawy Stałej pt. „1000 lat historii Żydów polskich”. Laureatami Nagrody POLIN są osoby lub organizacje, które swoimi działaniami chronią pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniają się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy Polakami a Żydami.

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim kapituła wyłania laureata Nagrody POLIN. Nagradzający mogą również przyznać wyróżnienie, a Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, prof. Dariusz Stola – Nagrodę Specjalną.

Gala wręczenia Nagrody POLIN 2017 odbędzie się 28 listopada 2017 r. w siedzibie Muzeum. Zwycięzca otrzyma rzeźbę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowaną przez Tomka Ulatowskiego i Ygala Ozechova, Znamienitych Darczyńców Muzeum POLIN.

Tegoroczni nominowani wyłonieni przez kapitułę Nagrody POLIN pod przewodnictwem Mariana Turskiego:

  • URSZULA ANTOSZ-REKUCKA katechetka, która w Mszanie Dolnej od lat dba o pamięć o dawnych żydowskich mieszkańcach. Przybliża piękno żydowskiej kultury, edukuje uczniów w poszanowaniu dla innych wyznań i kultur.
  • ALEKSANDRA BURA polonistka, która od 20 lat swoimi wartościowymi działaniami aktywnie przywraca i chroni pamięć o historii polskich Żydów, w szczególności dawnych mieszkańców Żywca i okolic. W ramach programu „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów” organizuje spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej.
  • JOLANTA KRAWCZYKIEWICZ w Słupsku współtworzy edukację mieszkańców w zakresie żydowskiej kultury, obyczajów, religii, sztuki i literatury. Inicjatorka Dni Kultury Żydowskiej oraz upamiętniania miejsc związanych z przedwojennymi żydowskimi mieszkańcami Słupska; dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury.
  • DARIUSZ PACZKOWSKI jest grafficiarzem, działaczem społecznym i animatorem kultury. Od 1987 roku nieprzerwanie zwraca uwagę na problem antysemityzmu, ksenofobii, faszyzacji sfery publicznej, dyskryminacji ze względu na płeć czy łamanie praw człowieka. Jest autorem żywieckiego, szeroko komentowanego w mediach muralu „Żydów nosimy na rękach… Za granicę miasta”.
  • JOANNA PODOLSKA jest dyrektorem łódzkiego Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Zajmuje się historią łódzkiej społeczności żydowskiej. Dzięki jej pracy żydowska Łódź nie jest wspomnieniem o minionym przemysłowym mieście, ale staje się tętniącym życiem elementem teraźniejszości.
  • IRENEUSZ SOCHA od blisko 40 lat działa na rzecz ocalenia śladów kultury i obecności Żydów w Dębicy. Żydowskie ślady i pamiątki w tej miejscowości – w tym cmentarz żydowski i teren getta – ocalały lub zostały uporządkowane dzięki jego inicjatywie i współdziałaniu.

Informacje o Nagrodzie POLIN na stronie MHŻP

Źródło: polin.pl