Projekt / Sieć koordynatorów

Sieć koordynatorów regionalnych edukacji o historii i kulturze Żydów tworzą osoby z poszczególnych województw z całej Polski.

Powołując w ORE w 2006 roku sieć koordynatorów regionalnych edukacji o kulturze i Zagładzie Żydów rozpoczęliśmy systemowe doskonalenie osób należących do sieci oraz wsparcie ich w pozyskiwaniu nowej wiedzy i kompetencji. Założyliśmy, że oferując doskonalenie trenerom czy nauczycielom − multiplikatorom, zaangażowanym w realizację projektów o tematyce żydowskiej, stworzymy na terenie całego kraju sieć wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego dla nauczycieli chcących uczyć o historii i kulturze Żydów.

szkolenie siec koord

Seminarium szkoleniowe w woj. lubelskim „Miejsce – Obecność – Pamięć”, 2017.

Naszym celem jest ciągłe zapoznawanie nauczycieli, aktywnie realizujących ww. tematykę, z najnowszymi osiągnięciami nauki historycznej, uświadamianie zmian dokonujących się w interpretacji wydarzeń i procesów historycznych − zwłaszcza z historii najnowszej oraz wyposażanie w umiejętności krytycznej analizy i interpretacji przekazów źródłowych.

Trenerzy odpowiedzialni są za koordynację i organizację działań w regionie w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, w tym:

  • organizację szkoleń, konferencji, spotkań i wystaw
  • tworzenie bazy szkół − kontaktów do nauczycieli zainteresowanych
  • współpracą ze szkołami z Izraela, spotkaniami polsko-izraelskimi i wymianą młodzieży z Polski i Izraela