30 seminarium nauczania o Holokauscie w Instytucie Yad Vashem

30. seminarium nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem

W dniach 5–13 lutego 2017 r. w Instytucie Yad Vashem odbyło się 30. seminarium dla nauczycieli z województwa wielkopolskiego. Nauczyciele wzięli udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów z Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Jerozolimie.

W ramach seminarium uczestnicy zwiedzali wystawę stałą na ternie kampusu Yad Vashem oraz Wzgórze Herzla, brali udział w wykładach, warsztatach i dyskusjach. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się ze zbiorami gromadzonymi przez Instytut Yad Vashem oraz materiałami źródłowymi udostępnianymi on line, takimi jak relacje Ocalałych, filmy, dokumenty, publikacje oraz materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Seminaria organizowane są cyklicznie i ich celem jest edukacja na temat Holokaustu, jego przyczyn i następstw. Kierowane są do edukatorów z różnych województw w Polsce, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie oraz edukować młodzież.

Seminarium organizowane jest w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” i jest współorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.