szkolenie koordynatorow

Gliwice: szkolenie dla koordynatorów regionalnych programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

W dniach 17–19 lutego 2018 r. w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich odbyło się seminarium szkoleniowe dla koordynatorów regionalnych działających przy Ośrodku Rozwoju Edukacji w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Organizatorem szkolenia był Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem oraz Domem Pamięci Żydów Górnośląskich. Szkolenie było prowadzone przez koordynatorkę programu „Zachować pamięć”, Annę Różańską (ORE), Annę Novikov (Instytut Yad Vashem) oraz Karolinę Jakoweńko (Dom Pamięci Żydów Górnośląskich).

Program szkolenia obejmował spacer edukacyjny po miejscach związanych z żydowską historią Gliwic – wizytę na starym cmentarzu żydowskim, zwiedzanie Willi Caro, miejsca po synagodze oraz przejście szlakiem architektury związanej z historią niemieckich Żydów na Górnym Śląsku, będących m.in gliwickimi przemysłowcami.

Zajęcia warsztatowe poprowadzono w oparciu o nowo przygotowane materiały edukacyjne Insytutu Yad Vashem. W siedzibie Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, zlokalizowanej przy nowym cmentarzu żydowskim w Gliwicach, zapoznano się z historią budynku, w którym mieścił się Dom Przedpogrzebowy. Podczas szkolenia koordynatorom i koorydnatorkom zaprezentowano także działalność edukacyjną i kulturalną placówki.

Fragment wypowiedzi Barbary Matusiak, koordynatorki regionalnej w woj. łódzkim:

„Uczestniczki i uczestnicy spotkania rozmawiali o dotychczasowych sukcesach projektu; analizowali jego perspektywy oraz zasady realizowania programu w najbliższych latach; ustalali sposoby dalszej współpracy z ORE – reprezentowanym przez Annę Brzezińską – i Instytutem Yad Vashem, którego przedstawicielką na seminarium była dr Anna Novikov. Te rozmowy okazały się niesłychanie twórcze i otwarte, pojawiło się w nich sporo ważnych kwestii, istotnych dla wspólnej pracy nad edukacją zarówno nauczycieli, jak i ich podopiecznych.

Takie wizyty edukatorów Holokaustu w miejscach pamięci z różnych stron naszego kraju pozwalają nadać ich pracy szerszą perspektywę, wychodzić poza sferę edukacji regionalnej, wkraczać w przestrzeń ogólnonarodowego nauczania o kulturze i historii Żydów.

Wartością dodaną spotkania była wymiana doświadczeń edukacyjnych, dyskusja o aktualnych problemach związanych z edukacją holokaustową i sposobach ich rozwiązywania”.

Pełna relacja ze szkolenia

Program szkolenia