odsloniecie tablicy lublin

Lublin: odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary obozu pracy na Fluglplatzu

Tablice zawisły na budynku należącym początkowo do zabudowy Fabryki Samolotów E. Plagego i T. Laśkiewicza, a następnie, w czasie II wojny – obozu pracy na dawnym lotnisku, na tzw. Flugplatzu.

8 listopada 2017 r. Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizowały uroczyste odsłonięcie tablic przy ul. Wrońskiej 2 w Lublinie. Jedna z nich poświęcona jest historii lotniska, druga – obozu pracy dla Żydów nazywanego Flugplatzem.

Treść upamiętnień:

Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz
Budynek ten był częścią zabudowy powstałej w 1921 r. fabryki Emila Plagego i Teofila Laśkiewicza, która produkowała pierwsze w Polsce samoloty. Konstruowanym tu pod kierunkiem inż. Jerzego Rudlickiego płatowcom nadawano nazwę „Lublin”. W 1935 r. zakłady zostały upaństwowione i przemianowane na Lubelską Wytwórnię Samolotów, która działała do 1939 r.

Flugplatz – obóz pracy na dawnym lotnisku
Podczas okupacji niemieckiej na terenie pofabrycznego lotniska istniał obóz pracy dla Żydów oraz, początkowo, niewielkich grup Polaków. W latach 1942–1943, w ramach realizowanego przez III Rzeszę planu eksterminacji Żydów („Aktion Reinhardt”), miejsce to było główną sortownią mienia pomordowanych w nazistowskich obozach zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. 3 listopada 1943 r. żydowskich więźniów Flugplatzu rozstrzelano w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

Partnerami wydarzenia byli: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód” SA, firma ELMAX Sp. z o.o. Sp. k. oraz Fundacja Lotniczy Lublin, których siedziby zlokalizowane są w miejscu byłej fabryki samolotów i obozu pracy.

Po uroczystości odbył się spacer po terenie dawnego lotniska oraz znajdującego się nieopodal terenu byłego getta na Majdanie Tatarskim. Przewodnikem był Krzysztof Banach z Państwowego Muzeum na Majdanku.