seminarium szkoleniowe 33

33. seminarium szkoleniowe w Instytucie Yad Vashem

W dniach od 15–23 października 2018 r. odbyło się już 33. seminarium dla nauczycieli i nauczycielek – tym razem – z całej Polski.

Seminarium było kierowane do osób realizujących edukację o Holokauście oraz o historii i kulturze Żydów, a także koordynatorów i koordynatorek z ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Seminarium rozpoczęło się od dwudniowego szkolenia w Muzeum POLIN, podczas którego uczestnicy i uczestniczki zwiedzali wystawę stałą, wzięli udział w spacerze z użyciem relacji historii mówionej oraz wysłuchali wykładów dotyczących gett i wojny prowadzonej przez ZSRR, a także prelekcji na temat współczesnego Izraela.

W Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie w ramach wykładów, prezentacji, zajęć warsztatowych i zwiedzania podejmowano zagadnienia związane z życiem przedwojennej społeczności żydowskiej w Polsce i innych krajach. Na przykładzie losów i historii konkretnych osób i ich rodzin podjęto także temat tożsamości (kulturowej, etnicznej i narodowej), a także znaczenia Zagłady dla losów wojennych i powojennych poszczególnych osób i całych społeczności. Przedmiotem zajęć była także próba zrozumienia specyfiki społeczeństwa izraelskiego, kształtowania się jego tożsamości na przestrzeni lat oraz znaczenia dialogu polsko-izraelskiego i możliwości jego tworzenia w obecnych realiach. Uczestnicy i uczestniczki mieli możliwość zwiedzania wystaw i upamiętnień na terenie kompleksu Instytutu Yad Vashem, Muzeum Izraela w Jerozolimie, Starego Miasta w Jerozolimie, a także wyjazdu nad Morze Martwe połączonego ze zwiedzaniem twierdzy Masada.

W szkoleniu wzięło udział 18 nauczycieli i nauczycielek ze szkół średnich z następujących miejscowości: Chorzów, Częstochowa, Kikół, Kraków, Niedrzwica Duża, Niepołomice, Oświęcim, Otwock, Pszczyna, Szamotuły, Słupca, Świdnik, Turek, Wrocław.

Organizatorem szkolenia po stronie polskiej jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, a po stronie izraelskiej – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Partnerem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Koordynatorka seminarium: Anna Różańska.