Projekt / Bliżej siebie

Bliżej siebie – seminarium kontaktowe dla nauczycieli polskich i izraelskich

Wychodząc naprzeciw corocznie odwiedzającym Polskę młodym Izraelczykom, oraz ich opiekunom, przewodnikom, nauczycielom, Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza grupę polskich i izraelskich nauczycieli na seminaria kontaktowe „Bliżej siebie”, inspirujące do podążania śladami społeczności żydowskiej, poznawania historii i kultury swoich przodków żyjących na terenach Polski oraz wskazujące na potrzebę spotkań młodzieży z dwóch krajów.

blizej siebie 2015

Działanie to jest wynikiem podjętej w 2002 r. współpracy z Ministerstwem Edukacji Kultury i Sportu Izraela, Instytutem Polskim w Tel Avivie oraz Instytutem Yad Vashem, której celem jest przygotowanie nauczycieli z Polski i Izraela do organizacji i przebiegu wspólnych spotkań młodzieży w czasie ich corocznych przyjazdów do Polski.

Adresatami seminarium kontaktowego „Bliżej siebie” są nauczyciele polscy, reprezentujący miasta i szkoły objęte programem spotkań młodzieży („Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”) oraz nauczyciele ze szkół izraelskich przyjeżdżających do Polski. Tematyka seminarium skoncentrowana jest wokół kwestii zainteresowania młodych ludzi historią obu narodów z jej zawiłościami i jasnymi kartami. Omawiane są również sprawy metodologii pracy z młodymi Izraelczykami i Polakami w czasie wspólnych spotkań.

Ponadto, program spotkania jest tak skonstruowany, by służył: wyposażeniu uczestników seminarium w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania o historii i kulturze mniejszości żydowskiej w Polsce oraz historii Holokaustu i jego skutkach, wymianie doświadczeń edukacyjnych w zakresie nauczania o stosunkach polsko-żydowskich, wzbogaceniu warsztatu pracy i dał wsparcie metodyczne i merytoryczne dla nauczycieli w nauczaniu o Holokauście, przygotowaniu nauczycieli do realizacji wspólnych spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej. Uczestnikom przedstawione są przykładowe scenariusze i schematy zajęć dla młodzieży polskiej i izraelskiej.

W trakcie seminarium kontaktowego polscy i izraelscy nauczyciele planują i przygotowują się do organizacji spotkania w trzech obszarach:

integracji grupy poprzez wspólne zabawy, tańce, gry i prezentacje,
zajęć warsztatowych realizowanych w oparciu o wybrany scenariusz z przygotowywanej publikacji polsko-hebrajskiej „Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli”,
aktywności np. wspólne uroczystości przy polsko-żydowskich miejscach pamięci.

Bez wątpienia możliwość osobistych kontaktów pomiędzy nauczycielami polskimi i izraelskimi, wymiana doświadczeń, zapoznanie się z metodami pracy, sukcesami i problemami, których obie grupy doświadczają ucząc o polsko-żydowskiej historii i współczesności jest podstawową zaletą i sukcesem seminarium.

Publikacja „Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli”

Publikacja została wydana w celu wspierania nauczycieli w przygotowaniu młodzieży przed spotkaniami i w trakcie spotkań w polskiej szkole, promowanie wiedzy na temat mniejszości żydowskiej w Polsce, zachęcenia nauczycieli do stosowania metod i technik nauczania (w tym „metody projektu”).

Scenariusze zawarte w publikacji dotyczą wspólnej historii Polaków i Żydów oraz tworzenia wspólnej kultury.

 

Ich tematy to:

  1. Poznajmy się
  2. Nasi bohaterowie
  3. Złoty wiek Polaków i Żydów w Rzeczpospolitej
  4. Tadeusz Kościuszko i Berek Joselewicz – dwaj bohaterowie
  5. Polacy i Żydzi w walce o niepodległość Polski pod zaborami
  6. Razem czy osobno – Polacy i Żydzi w walkach o niepodległość Polski pod zaborami
  7. Janusz Korczak – ludzki pomost pomiędzy dwoma narodami
  8. Losy spotykają się na placu