Aleks Dancyga

Lubelszczyzna: Wizyta studyjna Aleksa Dancyga i semiarium Follow-up

Wizyta studyjna Aleksa Dancyga, edukatora z Instytutu Yad Vashem, odbyła się w dniach 20–24 września 2018 r. Alex Dancyg odwiedził szkoły w Lublinie, Włodawie i Radzyniu Podlaskim, gdzie spotkał się z nauczycielkami i nauczycielami oraz młodzieżą, prowadząc szkolenia i zajęcia edukacyjne. Podczas wizyty studyjnej na Lubelszczyźnie obecna była również Anna Różańska z Ośrodka Rozwoju Edukacji, koordynatorka programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Program wizyty studyjnej obejmował seminarium Follow-up, szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli, spotkania otwarte oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży w szkołach.

Seminarium Follow-up

Seminarium Follow-up kierowane było do nauczycielek i nauczycieli z woj. lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, którzy wzięli udział w szkoleniu w Instytucie Yad Vashem w lutym 2013 r. Szkolenie zorganizowano we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie.

Szkolenia dla nauczycieli o akcji „Reinhardt”

Podczas wizyty studyjnej odbyły się spotkania szkoleniowe dla nauczycieli prezentujące warsztat edukacyjny dotyczący realizacji akcji „Reinhardt” na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Warsztat został opracowany w Instytucie Yad Vashem przez Orit Margaliot i Aleksa Dancyga. Scenariusz i załączniki dostępne są na stronie internetowej Instytutu:
Nie ma fotografii z ośrodków Zagłady… – warsztat dla uczniów szkół średnich.

Spotkanie otwarte i prezentacja projektu Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady

Spotkanie otwarte dla wszystkich uczestniczek i uczestników seminariów w Instytucie Yad Vashem, które odbywały się zarówno w ramach wyjazdów regionalnych, jak i ogólnopolskich. Spotkanie było okazją do przedstawienia działalności nauczycieli w szkołach w Lublinie i regionie oraz do nawiązania kontaktów i stworzenia sieci współpracy między osobami zajmującymi się spotkaniami polsko-żydowskimi w szkołach.

Elementem spotkania była promocja projektu dotyczącego realizacji akcji „Reinhardt” na terenie Generalnego Gubernatorstwa, połączona z prezentacją strony internetowej projektu.

Spotkania z młodzieżą w szkołach

W ramach wizyty studyjnej Alex Dancyg spotkał się z uczniami i uczennicami szkół w Lublinie i Warszawie oraz w woj. lubelskim i mazowieckim. Podczas rozmów z młodzieżą poruszane były kwestie dotyczące przedwojennej historii Żydów w Polsce, bezprecedensowego wydarzenia w historii jakim była Zagłada, relacji polsko-żydowskich, wyjazdów młodzieży izraelskiej do Polski i próby budowania wspólnej pamięci Polaków i Izraelczyków.

Program wydarzeń na Lubelszczyźnie

20.09.2018

Lublin, IX LO im. M. Kopernika
Lublin, XXIX LO im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora

21.09.2018
Włodawa, I LO im. T. Kościuszki
Radzyń Podlaski, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

22.10.2018
Ryki, I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

24.09.2018
Lublin, VIII LO im. Z. Nałkowskiej
Świdnik, I LO im. W. Broniewskiego; Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Koordynatorka spotkania: Izabela Czumak.
Współpraca z nauczycielkami: Jolanta Bilska, Anna Bober-Rabczewska, Joanna Daszczuk, Bożena Fijałkowska, Małgorzata Grzelak, Aleksandra Hetman, Dorota Jaśkowska, Iwona Kapczuk, Iwona Kryczka, Urszula Miaskowska, Iwona Piłat.