relacja z seminarium

Relacja z seminarium szkoleniowego w Instytucie Yad Vashem dla edukatorów z woj. lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Seminarium szkoleniowe odbyło się w dniach 11–20 marca 2018 r. w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Seminarium jest organizowane na mocy umowy między rządem RP i rządem Izraela. Organizatorem po stronie polskiej jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, a po stronie izraelskiej – Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie. Marcowy wyjazd miał charakter regionalny; rekrutacja była otwarta dla osób pracujących w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. W realizację seminarium włączony był Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jako koordynator regionalny w woj. lubelskim programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Pierwszy dzień seminarium miał charakter merytorycznego przygotowania uczestniczek i uczestników do wyjazdu i miał miejsce w Muzeum POLIN w Warszawie, które jest partnerem ORE w realizcji programu. Przygotowanie obejmowało dwa wykłady – jeden dotyczący funkcjonowania gett na ternie Generalnego Gubernatorstwa, drugi – przebieg operacji Barbarossa i jej rola w realizacji Zagłady. Uczestniczki i uczestnicy zwiedzali także wystawę stałą – 1000 lat historii Żydów polskich oraz wystawę czasową – Obcy w domu. Wokół Marca ’68 oraz wzięli udział w spracerze po terenie byłego getta z wykorzystaniem relacji historii mówionej.

Program seminarium obejmował różnorakie metody pracy w edukacji na temat Holokaustu oraz historii i kultury Żydów w Polsce. Zajęcia miały charakter zarówno warsztatowy, jak i teoretyczny (wykłady). Wzbogacone były o spotkania z Ocalonymi z Holokaustu, wyjścia i wyjazdy studyjne do Jerozolimy oraz w okolice Morza Martwego, w tym do twierdzy Masada.

W seminarium szkoleniowym wzięło udział 9 nauczycielek z woj. lubelskiego, 2 z woj. świętokrzyskiego, 2 osoby z woj. podkarpackiego, a także przedstawicielki Żydowskiego Instytutu Historycznego i Muzeum POLIN.