follow up

Lubelszczyzna i Mazowsze: Zaproszenie na seminarium Follow-up

W dniach 20–26 września 2018 r. odbędzie się seminarium Follow-up organizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Instytutem Yad Vashem.

Seminarium jest kierowane do uczestniczek i uczestników szkolenia w Instytucie Yad Vashem z województw lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, które odbyło się w marcu 2018 r. Program obejmuje również aktywności kierowane do szerokiej grupy nauczycielek i nauczycieli z Lubelszczyzny i Mazowasza oraz chętnych z innych województw, dla których organizowane są działania otwarte. Seminarium poprowadzi Alex Dancyg, edukator Instytutu Yad Vashem.

W programie przewidziano wizyty w szkołach w województwie lubelskim i mazowieckim, poczas których odbędą się warsztaty edukacyjne dla młodziezy dotyczące przebiegu i znaczenia akcji „Reinhardt” w dystrykcie lubelskim. Planowane są także warsztaty metodyczne z udziałem nauczycieli i dyrekcji placówek szkolnych.

Celem seminarium jest udzielenie nauczycielom wsparcia w podejmowanych przez nich aktywnościach związanych z edukacją na temat historii i kultury Żydów, w tym edukacją o Holokauście, oraz organizowanych spotkaniach młodzieży polskiej i izraelskiej.

W szkoleniu weźmie udział koordynatorka programu ORE „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, Anna Różańska w celu zebrania doświadczenia istotnego dla podsumowania dotychczasowych działań i roli szkoleń follow-up organizowanych w Polsce oraz wytyczenia dalszych celów szkoleniowych uwzględniających oczekiwania nauczycieli.

Zapraszamy do włączenia się w spotkania otwarte odbywające się na Lubelszczyźnie i Mazowszu. W programie spotkania przewidziano prezentację projektu Akcja „Reinhardt” – w kręgu Zagłady oraz warsztat o akcji „Reinhardt” prowadzony przez Aleksa Dancyga:

  • Lublin: 20.09.2018 (czwartek), godz. 16.30–19.00. Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, sala czarna, ul. Grodzka 21.
  • Radzyń Podlaski: 21.09.2018 (piątek), godz. 15.30–16.30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.
  • Świdnik: 24.09.2018 (poniedziałek), godz. 15.00–16.30. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego.
  • Warszawa: 25.09.2018 (wtorek), godz. 16.00–18.00. Liceum Francuskie im. René Gościnnego, ul. Walecznych 4/6 (sala video) – szczegółowy program
  • Łochów lub Wyszków: 26.09.2018 (środa), godz. 16.00–17.30.

Program seminarium Follow-up