Marsz zycia w łodzi

Apel o pokój, tolerancję i pojednanie: Marsz Życia w Łodzi

27 sierpnia 2017 r. w Łodzi odbył się Marsz Życia. Inicjatorami wydarzenia są Fundacja Pojednanie oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi.

W tegorocznym Marszu wzięli udział uczestnicy z Francji, Izraela, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Co roku w Marsz Życia włączają się mieszkańcy miasta a także społeczność XV LO im. Jana Kasprowicza – pani Dyrektor, Ewa Kaczorowska, koordynatorka projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” i międzynarodowych spotkań nauczycieli „Bliżej siebie” Barbara Matusiak, absolwenci i absolwentki oraz uczennice i uczniowie Piętnastki.

Przy Stacji Radegast o swoim doświadczeniu opowiadał Ocalony z Getta Litzmannstadt, Yechiel Aleksander. Głos zabrali również: członek Knesetu – rabin Yehuda Glick, którego rodzina ma łódzkie korzenie, prezes Fundacji Pojednanie Edward Ćwierz i rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi Dawid Szychowski. Niemieccy goście Marszu prosili Żydów i Polaków o przebaczenie, opowiadali o traumie wynikłej z odkrycia informacji o przeszłości swoich przodków. Podczas Marszu uczczono również najmłodsze ofiary Holokaustu – dzieci, które przebywały w lagrze na terenie getta. Marsz zakończył się, zgodnie z ideą projektu, festynem w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Relacja Barbary Matusiak z Marszu Życia