XXXVI seminarium szkoleniowe w Yad Vashem (7-13 listopada 2022)

W dniach 7-13 listopada 2022 r. grupa nauczycieli z różnych części Polski wzięła udział w seminarium szkoleniowym w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Seminarium, dotyczące metodyki nauczania o Holokauście, a także historii i kultury Izraela, zorganizowane zostało przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Seminarium rozpoczęło się od dwudniowego szkolenia w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę stałą w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz wysłuchać wykładów na temat państwa Izrael, relacji między Polakami a Żydami w czasie II wojny światowej oraz norm społeczno-kulturowych w Izraelu.

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele szkół podstawowych i średnich, którzy są szczególnie zaangażowani w edukację o Holokauście. Wśród uczestników była także delegacja ORE – Tomasz Pitucha, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, oraz Agnieszka Karczewska-Gzik, kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE. 10 listopada odbyło się spotkanie delegacji ORE z dyrekcją Instytutu Yad Vashem, w którym poruszano kwestie dalszej współpracy, oraz z przedstawicielką Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu p. Magdaleną Kukułą.

Koordynatorem programu jest p. Katarzyna Czerwonogóra z Instytut Yad Vashem, a jej odpowiednikiem ze strony ORE dr Marcin Karkut.

Po zakończonym seminarium nauczyciele rozpoczęli wdrażanie treści pozyskanych podczas szkolenia w swoich jednostkach edukacyjnych:

  • Konsultacje z nauczycielami na temat podejmowanych działań w obszarze Holokaustu
  • Promocja materiałów edukacyjnych Yad Vashem
  • Organizacja szkoleń w obszarze edukacji obywatelskiej, wychowania do wartości i kształtowania postaw
  • Organizacja konferencji upamiętniających Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
  • Wystawa fotograficzna poświęcona Jerozolimie
  • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
  • Przeprowadzenie lekcji, podczas których wykorzystywane były materiały Yad Vashem
  • Organizacja konkursów literackich