pardes festival

Kazimierz Dolny: Ruszył Pardes Festival!

Fundacja Spichlerz Kultury zaprasza od 22 do 26 sierpnia 2018 r. na szóstą edycję Pardes Festival. Spotkania z kulturą żydowską w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

W programie festiwalu znalazły się wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi m.in. przedwojennych tradycji (nie tylko żydowskich) występujących w różnych częściach Polski, fenomenu sztetl, przedwojennej fotografii lubelskiej, a także o aktualnie dostępnych wybranych wystawach. Uczestnicy festiwalu mogą uczestniczyć w pokazie spacerów multimedialnych lub wybrać się w przestrzeń miasteczka i okolic z przewodnikiem. Uczestnicy mogą również wziąć udział w warsztatach wycinanki żydowskiej. Każdego wieczoru organizatorzy proponują koncert.

W programie przewidziano również wyjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej połączony ze zwiedzaniem greckokatolickiej cerkwi w Lublinie i spotkaniem z ks. Stefanem Batruchem, a także warsztatami z ikonopisania prowadzonymi przez Irynę Slusarenko.

Szczegółowy program Pardes Festival

Festiwal jest organizowany pod honorowym patronatem Muzeum POLIN.