nowy cykl spotkan

Gliwice: Nowy cykl spotkań w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich

Pierwsze spotkanie w ramach nowego cyklu odbędzie sie 11 stycznia 2018 r. i nosi tytuł: Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku: Zülz / Biała Prudnicka, Neuestadt OS. / Prudnik

Historia miast Górnego Śląska jest historią przenikania się kultur i religii. Tutaj mieszkali Niemcy, Ślązacy, Czesi, Żydzi, Polacy. Ich koegzystencja była wartością dla regionu. Różniące się od siebie społeczności wspólnie budowały miasta często w oparciu o własne tradycje i preferencje kulturowe. To historyczne pogranicze było przyjaznym miejscem dla Żydów. Oni, stanowiąc mniejszość etniczną i religijną górnośląskich ośrodków, budowali własne świątynie, szkoły, budynki użyteczności publicznej, zakładali cmentarze, współtworzyli miejską tkankę jako handlarze, rzemieślnicy, przemysłowcy czy elita intelektualna.

Posłuchajmy o historii gmin żydowskich w dużych miastach naszego regionu. Wybierzmy się w podróż do najstarszej górnośląskiej gminy żydowskiej w Białej (dziś Biała Prudnicka), odwiedźmy znamienitych przemysłowców w Prudniku, zatrzymajmy się nad Odrą w sercu Górnego Śląska – Opolu i udajmy się do dużych miast, które szczególny rozkwit za sprawą przemysłu przeżywały od II poł. XIX wieku: Bytomia, Gliwic, Katowic i Zabrza.

Zapraszamy w podróż szlakiem żydowskich światów w miastach Górnego Śląska, z których każda przedstawiona zostanie przez historyka zajmującego się dziejami danej miejscowości, Marcina Husaka.

Marcin Husak – prawnik, historyk prawa, muzealnik, przewodnik. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Centrum Tradycji Tkackich w Muzeum Ziemi Prudnickiej. Autor wystaw i publikacji z zakresu historii regionu, w szczególności ziemi prudnickiej. Popularyzator wiedzy o dziejach Prudnika, o potędze tutejszego przemysłu włókienniczego, a nade wszystko o spuściźnie jej twórców: rodów Fränkel i Pinkus. Prudniczanin z urodzenia i z wyboru, prawnik z wykształcenia, muzealnik z zawodu, przewodnik z pasji.

Termin spotkania: 11.01.2018 (czwartek), godz. 18.00
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14
wstęp wolny, ilosć miejsc ograniczona

Źródło: Dom Pamięci Żydów Górnośląskich