miedzynarodowa rada oswiecimska

33. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

13 listopada 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie pod przewodnictwem prof. Barbary Engelking odbyło się 33. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przedmiotem spotkania było m.in. podsumowanie 6 lat kadencji MRO i analiza wyzwań stojących przed miejscami pamięci znajdującymi się w Polsce.

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Piotr M.A. Cywiński rozpoczął od podsumowania najważniejszych działań na terenie miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau, zrealizowanych od ostatniego posiedzenia rady.

Podczas posiedzenia dyskutowano na temat najważniejszych wyzwań stojących przed innymi znajdującymi się w Polsce miejscami pamięci po byłych niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady. Mówił o tym minister Jarosław Sellin. Przywołał otwarcie w Krakowie wystawy poświęconej KL Płaszów i prowadzonych badaniach archeologicznych, dzięki którym pozyskano kilka tysięcy artefaktów. Wspomniał o obszarze byłego niemieckiego obozu zagłady w Treblince, które będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne przywołane miejce pamięci to były niemiecki obóz zagłady w Sobiborze, w którym trwają prace nad realizacją wystawy stałej i budynku muzeum. Minister mówił o zabezpieczeniu miejsce, gdzie znajdowały się masowe groby i planach związanych z wyeksponowaniem reliktów komór gazowych. Wypowiedział się także na temat przyszłości Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Głos w dyskusji zabrali dyrektorzy miejsc pamięci: Piotr M.A. Cywiński (Muzeum Auschwitz-Birkenau), Tomasz Kranz (Muzeum na Majdanku oraz oddziały: Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze i Muzeum – Miejsce Pamięci Bełżcu), Edward Kopówka (Muzeum w Treblince), Anna Ziółkowska (Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie), Piotr Tarnowski (Muzeum Stutthof), Janusz Barszcz (Muzeum Gross-Rosen), informując o obecnym stanie prac i działań w tych miejscach.

Do dziś nie zmieniły się najważniejsze cele, którym służy Rada, a także kwestia fundamentalna – jej istnienie ma sens wtedy, kiedy dysponuje pełną niezależnością i jest odzwierciedleniem, poprzez swoich członków, bardzo różnych środowisk. Model funkcjonowania Rady oparty na międzynarodowym dialogu zaczął funkcjonować jako model dla upowszechniania w innych obszarach, w innych Miejscach Pamięci i na innych szczeblach. To jedyna droga do autentycznej troski o miejsca, w których mordowani byli przedstawiciele różnych narodów i religii. To najlepsza droga dla opieki nad byłymi obozami zagłady, które po wojnie znalazły się na terenie Polski, a które powinny być przedmiotem międzynarodowej troski – podkreślił Marek Zając, sekretarz Rady.

Rada podjęła także dwie uchwały:

„Międzynarodowa Rada Oświęcimska przy Premierze RP pragnie stanowczo zaprotestować przeciwko oszczerczym atakom wymierzonym w dobre imię śp. Władysława Bartoszewskiego, głównego architekta i wieloletniego przewodniczącego naszego gremium. Przekłamywanie i naigrawanie się z cierpień więźnia jest w istocie haniebnym atakiem na pamięć o wszystkich ofiarach niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. W kwestiach oświęcimskich każde kłamstwo uderza w powojenny moralny ład świata.”

„Międzynarodowa Rada Oświęcimska z ogromnym niepokojem obserwuje odradzanie się postaw rasistowskich i antysemickich oraz wtargnięcie w przestrzeń publiczną mowy nienawiści i agresywnego nacjonalizmu. Znając tragiczną historię Auschwitz-Birkenau nie ma wątpliwości, dokąd może to prowadzić. Dlatego apelujemy do rządów europejskich o zdecydowane reagowanie i skuteczne przeciwdziałanie.”

Ostatnie posiedzenie w ramach obecnej kadencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej zaplanowano na wiosnę 2018 r.

Źródło: www.auschwitz.org