Edukacja w miejscach pamieci

Wrocław: konferencja „Edukacja w miejscach pamięci. Pamięć, Miejsca, Ludzie”

W dniach 17–18 listopada 2017 r. Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowało już po raz 4. ogólnopolską konferencję naukową dotyczącą edukacji w miejscach pamięci.

Pierwszy dzień konferencji miał charakter teoretyczny. Rozpoczął się od wykładu nawiązującego do tematu konferencji na przykładzie działań podejmowanych przez Państwowe Muzeum Auschiwtz-Birkenau w Oświęcimiu, a także prezentacji historii i losów ofiar i Ocalonych z obozu. W kolejnym wykładzie podjęto analizę teorii złożoności w odniesieniu do nauczania o historii. W części drugiej, wprowadzającej do dnia kolejnego, zaprezentowano historię Lamsdorf – obozów jenieckich i obozu pracy, dziś miejsca pamięci narodowej, gdzie działa Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Ważnym elementem dnia były dwa panele poświęcone pracy z młodzieżą z różnych środowisk. Zaproszone nauczycielki prezentowały projekty związane z nauczaniem o Holokauście. Podczas drugiego panelu podjęto rozmowę dotyczącą wykorzystania zasobów konkretnych instytucji – Archiwum Akt Nowych, Instytutu Śląskiego w Opolu i Muzeum Dom Konferencji w Wannsee.

Drugiego dnia zaplanowano zwiedzanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Uczestnicy zwiedzali dostępne w Muzeum ekspozycje oraz teren cmentarzy, na których pochowani są jeńcy od czasów wojny francusko-pruskiej do II wojny światowej, wziętych do niewoli z różnych armii oraz będący przedstawicielami różnych narodowości.

Jedną z osób odpowiedzialnych, która od lat organizuje konferencję we Wrocławiu jest koordynatorka regionalna na województwo dolnośląskie, Ewa Skrzywanek.

Program konferencji