W stulecie urodzin Kalmana Segala powstała strona internetowa prezentująca życie i twórczość sanockiego pisarza. Kalman Segal był poetą, prozaikiem, publicystą i dziennikarzem radiowym. Urodził się 29 grudnia 1917 roku w Sanoku, w tradycyjnej rodzinie żydowskiej. Był synem Lejba Segala i Ity Manaster. Jego rodzice posiadali...

Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" opracował zajęcia warsztatowe na spotkania polsko-izraelskie w szkołach. Warsztaty dotyczą żydowskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego Lublina i Lubelszczyzny oraz współczesnego Izraela. Warsztaty można dowolnie modyfikować na własne potrzeby, zastępując wątki lubelskie lokalnymi....