propozycja warsztatow

Propozycja warsztatów na spotkania polsko-izraelskie

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” opracował zajęcia warsztatowe na spotkania polsko-izraelskie w szkołach. Warsztaty dotyczą żydowskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego Lublina i Lubelszczyzny oraz współczesnego Izraela. Warsztaty można dowolnie modyfikować na własne potrzeby, zastępując wątki lubelskie lokalnymi.

Scenariusze warsztatów dostępne są bezpłatnie w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN. Można pobrać pliki ze scenariuszem warsztatu w języku polskim i angielskim oraz osobno załączniki.

Oferta zawiera:

Warsztaty powstały w Pracowni Edukacji i Animacji Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, który jest koordynatorem regionalnym w województwie lubelskim programu ORE „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Działania prowadzone są we współpracy z Izabelą Czumak

Oferta warsztatowa
Brama. Spotkania polsko-żydowskie na Lubelszczyźnie