Reinhardt

Warsztat edukacyjny dotyczący akcji „Reinhardt” w Generalnym Gubernatorstwie

Instytut Pamięci Bohaterów i Męczenników Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Polsce opracował warsztat edukacyjny Nie ma fotografii z ośrodków Zagłady… dla uczniów szkół średnich.

Preferowany przedmiot, na którym można zrealizować warsztat to historia. Przewidywany czas to 1-2 lekcji (45-90 min.)

Uczeń po warsztacie:

  • wyjaśnia czym była akcja „Reinhardt”, dlaczego była przeprowadzona i przez kogo
  • opowiada jakie były etapy deportacji
  • posługuje się terminami – Zagłada, „ostateczne rozwiązanie”, ośrodek Zagłady, obóz koncentracyjny, deportacja, getto, naziści

Metody i formy pracy:

  • metoda KWL – know – wiedzieć, why – dlaczego, learn – nauczyć się
  • elementy rozmowy nauczającej
  • elementy dyskusji
  • analiza tekstów źródłowych
  • praca indywidualna
  • praca w parach

Scenariusz warsztatu oraz załączniki dostępne są na stronie Insytutu Yad Vashem