zachowac pamiec 1

Publikacja „Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli”

Publikacja „Zachować pamięć. Poradnik dla nauczycieli” powstała we współpracy instytucji edukacyjnych z Polski i Izraela w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

Podręcznik został wydany w celu wspierania nauczycieli w przygotowaniu młodzieży przed spotkaniami i w trakcie spotkań w polskiej szkole, promowania wiedzy na temat mniejszości żydowskiej w Polsce, zachęcenia nauczycieli do stosowania metod i technik nauczania (w tym „metody projektu”).

Scenariusze zawarte w publikacji dotyczą wspólnej historii Polaków i Żydów oraz tworzenia wspólnej kultury.

Ich tematy to:

  1. Poznajmy się
  2. Nasi bohaterowie
  3. Złoty wiek Polaków i Żydów w Rzeczpospolitej
  4. Tadeusz Kościuszko i Berek Joselewicz – dwaj bohaterowie
  5. Polacy i Żydzi w walce o niepodległość Polski pod zaborami
  6. Razem czy osobno – Polacy i Żydzi w walkach o niepodległość Polski pod zaborami
  7. Janusz Korczak – ludzki pomost pomiędzy dwoma narodami
  8. Losy spotykają się na placu

Wersja elektroniczna publikacji

Inne publikacje ORE