words matter

Kampania „Słowa mają znaczenie” („Words matter”) Ambasady RP w Waszyngtonie

Ambasada opublikowała film przypominający stosowanie prawidłowych pojęć w odniesieniu do obozów koncentracyjnych i zagłady zlokalizowanych na terenie Polski w czasie drugiej wojny światowej.

Od wielu lat polska dyplomacja stara się monitorować i reagować na niewłaściwe sformułowania odnoszące się do obozów koncentracyjnych i zagłady. Na stronie Ambasady RP w Waszyngtonie dostępna jest instrukcja reagowania na fałszywe sformułowania, które można odnaleźć w Internecie lub środkach masowego przekazu.

Polska Ambasada w USA opublikowała także film edukacyjny dotyczący kwestii terminologii, który upowszechnia historię II wojny światowej. Film dostępny jest w języku angielskim.

Film „Słowa mają znaczenie”