viii lo lublin

Spotkanie młodzieży izraelskiej z koleżankami i kolegami z VIII LO w Lublinie

7 września 2017 r. młodzi Izraelczycy z Ironi Aleph Arts and Science High School w Moodi’in przyjechali do swoich rówieśników w Lublinie z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej.

Młode Polki i Polacy przygotowywali się do spotkania jeszcze przed wakacjami. Wzięli udział w warsztatach, których celem było zapoznanie uczestników z historią i kulturą współczesnego Izraela, ale także wyjaśnienie kontekstu przyjazdu grup izraelskich do Lublina, mając na uwadze historię miasta i regionu. Warsztaty były prowadzone przy wsparciu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Podczas wrześniowego spotkania młodzież z obu krajów wzięła udział w powitaniu na sali gimnastycznej. Głos zabrały panie dyrektorki Lucyna Mądra i Dorota Wilczyńska. W spotkaniu wzięli udział także uczniowie i uczennice dwóch gościnnych szkół – Gimnazjum w Kalinówce oraz Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach. Już tradycją VIII LO jest przyjmowanie i zachęcanie uczniów z powyższych szkół do udziału w spotkaniu z Izraelczykami.

Dalszy program przewidywał udział młodzieży w grupach polsko-izraelskich w warsztatach dotyczących osoby Janusza Korczaka. Wspólnie spędzony czas w mniejszych grupach był także okazją do prywatnych rozmów i wzajemnego poznawania się.

Po warsztatach Polacy i Izraelczycy przeszli na salę gimnastyczną, gdzie przewidziano wspólne tańce, w tym tradycyjnego Poloneza, oraz śpiewy. Spotkanie zakończyło się odśpiewaniem Imagine Johna Lennona.

Koordynatorka spotkania: Urszula Miaskowska

Relacja ze spotkania