ponad podzialami

Ponad podziałami – Młodzież z Izraela w XV LO w Łodzi

14–15 września 2016 odbyła się 9. edycja projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” w XV LO w Łodzi.

Już po raz dziewiąty do XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przyjechali uczniowie z Izraela ze szkoły Yarden High School znajdującej się w Ma’ale Efrayim i szkoły Pisgat Zeev School w Jerozolimie. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 70 osób z Izraela i 50 z Polski.

Pierwszego dnia uczestniczki i uczestnicy projektu brali udział w warsztatach integracyjnych, odbyły się wspólne tańce narodowe oraz śpiewy. Młodzież wykorzystała czas także na nawiązywanie kontaktu i wspólne rozmowy.

Kolejnego dnia uczestnicy spotkania przeszli szlakiem pamięci, zwiedzając cmentarz żydowski i poznając dzieje i kulturę łódzkich Żydów. Było to wprowadzenie do wizyty studyjnej na terenie byłego obozu zagłady Kulmnhof nad Nerem oraz miejsc pochówku pomordowanych w Lesie Rzuchowskim, gdzie odbyła się wspólnie prowadzona przez uczniów polskich i izraelskich ceremonia upamiętniająca ofiary Holokaustu.

Młodzież polska odwiedziła Izraelczyków w listopadzie na zaproszenie szkół z Ma’ale Efrayim i z Jerozolimy.

Koordynatorka spotkania: Barbara Matusiak
Nauczycielki: Aneta Jachimowska, Dominika Maciaszek, Małgorzata Pawłowska

Sprawozdanie z wizyty