trudne powroty

„Memoria” – nowy miesięcznik poświęcony Pamięci

W październiku 2017 r. ukazał się pierwszy numer miesięcznika wydawanego przez Państwowe Muzeum Auschiwtz-Birkenau. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Paweł Sawicki.

Twórcy miesięcznika określają jak rozumieją pamięć i jakie są cele nowego czasopisma:

Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Nowy miesięcznik „Memoria”, którego pierwszy numer właśnie się ukazał, ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o tym, jak wygląda zachowanie pamięci o tej historii na całym świecie.

„Pamięć rozumiem bardzo szeroko. Budujemy ją poprzez badania naukowe, seminaria edukacyjne, czy też opowieści o konkretnych osobach i należących do nich przedmiotach. Pamięć tworzymy poprzez wystawy, warsztaty, lekcje internetowe czy debaty eksperckie. Pamięć zachowujemy, zarówno oprowadzając po terenach miejsc historycznych, jak i prowadząc zajęcia w salach wykładowych na całym świecie. Pamięć w końcu w bardzo namacalny sposób zachowują konserwatorzy, którzy starają się zachować fizyczne ślady historii dla przyszłości” – powiedział Paweł Sawicki, redaktor naczelny miesięcznika „Memoria”.

„Memoria” to przestrzeń, gdzie znajdzie się miejsce na wyniki badań historycznych, przykłady ciekawych i dobrych praktyk ze świata miejsc pamięci, a także artykuły problemowe, które mogą stać się zaczątkiem naszej wspólnej dyskusji i refleksji.

„Pamięć, rozumiana jako wielkie ostrzeżenie, może stawać się źródłem pokoju dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Kiedy rozejrzymy się po Europie i po świecie, całkiem niemało dzieje się właśnie dla naszej pamięci. Stąd wydaje mi się, że regularne ukazywanie tego wszystkiego, co nowe, ciekawe, budujące, dobrze rokujące w tej trudnej dziedzinie podtrzymywania Pamięci, może po pierwsze – w sposób naturalny – ułatwić przepływ informacji między różnymi instytucjami i organizacjami, a po drugie wzmocnić spójność i siłę działań czynionych w różnych krajach i w rozmaitych środowiskach” – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.

Twórcy czasopisma zapraszają do współpracy wszystkich – osoby indywidualne i instytucje, które zajmują się w swojej pracy pokrewną tematyką. Jeżeli planują Państwo coś, czym warto podzielić się ze światem, proszą o informacje: memoria@auschwitz.org.

„Memoria” będą ukazywać się raz w miesiącu w formie elektronicznej – równolegle w wersji angielskiej i polskiej. Wszystkie numery pisma będą dostępne na stronie internetowej memoria.auschwitz.org

Źródło: auschwitz.org.