jesienna wymiana w pszczynie

Jesienna wymiana młodzieży polskiej i izraelskiej w Pszczynie

Młodzież z Pszczyny 15 września 2011 r. gościła w swojej szkole Izraelczyków. Spotkanie odbyło się w ramach projektu dofinansowanego w ramach ministerialnego konkursu na wymiany młodzieży.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pt. „Co nas łączy mimo różnic kulturowych?”, który realizowany był jako zwycięski w ministerialnym konkursie „Polsko-Izraelska współpraca szkół i wymiana młodzieży w 2010 roku”. Patronat nad projektem objęło Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie.

Do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pszczynie przyjechała młodzież izraelska z Ma’ayan-Shahar School w Izraelu z kibucu En Hahoresh. Była to rewizyta w ramach programu wymiany. Spotkania rozpoczęło się od oficjalnego powitania młodzieży z obu krajów przez Przedstawicieli Władz w siedzibie Starostwa w Pszczynie. Uczniowie polscy powitali także młodzież izraelską w szkole, gdzie odbyły się warsztaty edukacyjne dotyczące Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz program artystyczny, którego elementami były wspólny śpiew oraz nauka tańców narodowych na szkolnym boisku. Po zajęciach i zabawie wszyscy udali się do parku pszczyńskiego na wspólny lunch. Po wizycie w szkole młodzież izraelska wyjechała do innych miejsc w Polsce, które znalazły się w programie ich pobytu.

Partnerami projektu było Żydowskie Muzeum Galicja oraz Uniwersytet Śląski, których przedstawiciele i wolontariusze włączyli się w działania wokół polsko-izraelskiego spotkania młodzieży w Pszczynie.

Koordynatorka spotkania: Ewa Baca.