dziesieciolecie

Dziesięciolecie spotkań młodzieży z Polski i Izraela w Łodzi

W roku 2017 w XV LO im. Jana Kasprowicza w Łodzi odbyła się 10. edycja spotkań młodzieży z Polski i Izraela w ramach programu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

W tegorocznym spotkaniu, które miało miejsce 5 września 2017 r. brali udział uczniowie i uczennice z czterech szkół – łódzkiej „Piętnastki” i XXVI LO oraz ich szkół partnerskich z Izraela, Yarden High School z Ma’ale Efrayim i Ort Afula School. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 150 osób.

Na początku spotkania wszystkich przybyłych przywitała pani dyrektor XV LO, Ewa Kaczorowska, wyrażając radość z trwającej wiele lat współpracy i 10. rocznicy spotkań uczniów i uczennic szkół z łódzkiej „Piętnastki” i szkoły w Ma’ale Efrayim. Powitano także gości z XXVI LO i uczniów ze szkoły w Afula. Głos zabrały również koordynatorki spotkań po stronie polskiej i izraelskiej – Barbara Matusiak i Elisheva Paran. Po części oficjalnej rozpoczęły się zajęcia integracyjne w mniejszych grupach polsko-izraelskich. Młodzież brała udział w polsko-hebrajskich ćwiczeniach językowych. Spotkanie w szkole zakończyły wspólne śpiewy.

Następnie młodzi Polacy i Izraelczycy z czterech szkół wspólnie udali się do miejsc w przestrzeni miasta związanych z Zagładą – Stacja Radegast oraz pod pomnik upamiętniający cierpienie i śmierć polskich dzieci – na terenie lagru lub w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem – w dziecięcym obozie pracy przy ulicy Przemysłowej. Pod pomnikiem młodzież utworzyła krąg przyjaźni i uczciła ofiary minutą ciszy. Następnie w miejscu getta Litzmannstadt zatrzymano się przy makiecie oraz fotografiach z getta. W rocznicę Wielkiej Szpery uczniowie i uczennice poprowadzili ceremonię upamiętniającą ofiary Holokaustu. Odczytano poezję Abramka Koplowicza i Wisławy Szymborskiej w języku polskim i hebrajskim, odmówiono Psalm 23, zaśpiewano Mury Kaczmarskiego oraz hymny narodowe obu państw.

Relacja ze spotkania młodzieży w szkole

Koordynatorka spotkania: Barbara Matusiak