wspolnie dla dziedzictwa

Warszawa: Konferencja „Wspólnie dla dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje konferencję, która jest podsumowaniem działań dofinansowanych w ramach programu „Wolontariat dla dziedzictwa”. Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Coś bierzemy, coś dajemy… czym jest wolontariat? Dlaczego warto się w niego angażować? Czy jest szansą dla dziedzictwa? Co daje wolontariuszom, instytucjom, organizacjom?

Konferencja skierowana jest do osób, które dostrzegają wartość idei wolontariatu dla dziedzictwa. W zamierzeniu organizatorów ma być okazją do wymiany doświadczeń i spotkania z osobami zaangażowanymi w działania związane z ochroną zabytków i włączającymi w nie młodzież.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 5 grudnia 2017 r. poprzez formularz rejestracyjny: rejestracja.zabytek.pl

Program konferencji

Informacje na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa