wakacyjna wyprawa

Wakacyjna wyprawa rodziny z Izraela do żywieckiego liceum

W sierpniu 2017 r. do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika przyjechała rodzina izraelska, która m.in. dzięki organizowanym spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej dowiedziała się, że jej przodkowie uczęszczali do szkoły w Żywcu.

Pani Hana Dattner przybyła wraz ze swoimi córkami, ich mężami oraz wnukami, razem 19 osób. Dzięki uprzejmości szkoły zainteresowanym udostępniono zachowane archiwalne dokumenty dotyczące ich przodków z lat 1911–1932 – w tym okresie uczniami szkoły byli ojciec p. Hany, jego 5 braci, matka i jej siostra. Goście z Izraela mogli odczytać metryki z ocenami poszczególnych, ich pytania maturalne i inne ciekawe informacje. Bez wątpienia było to bardzo ważne wydarzenie dla całej rodziny.

Spotkanie zakończyło się spacerem po szkole, obejrzeniem prac uczniów wykonanych w ramach spotkań polsko-izraelskich, które odbywają się w szkole od 3 lat. Szkołą partnerską jest Mekif Hei z Aszdod.

W 2016 r. dwie uczennice, Daria Chowaniec i Weronika Gowin zrealizowały film opowiadający historię uczniów żydowskich uczęszczających od 1904 r. do 1939 r. do dzisiejszego I LO im. M. Kopernika w Żywcu, którą połączyły z relacjami ze spotkań szkoły odbywających się w ramach projekcie „Zachować pamięć” . Film otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym Centropy w roku 2016.

Koordynatorka spotkania: Aleksandra Bura

Informacje o wydarzeniu na stronie żywieckiego LO
Film „Spotkania po latach” dostępny w serwisie YT