izrael w pszczynie

Spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej w Pszczynie

Młodzi Izraelczycy i Izraelki z kibucowej szkoły Ma’ayan-Shahar jak co roku odwiedzili swoich rówieśników i rówieśniczki w Pszczynie. Spotkanie odbyło się 17 września 2014 r.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości, a także gospodarzy przez Starostę Powiatu i Burmistrza Pszczyny. Z młodzieżą i przybyłymi gośćmi przywitał się również Dyrektor szkoły. Młodzi ludzie z Polski i Izraela zadbali o artystyczną stronę spotkania i wykonywali utwory muzyczne.

Tematem tegorocznych warsztatów edukacyjnych było życie szkolne. Warsztaty poprzedzone były integracją w grupach, w których każdy uczestnik i uczestniczka spotkania rysowali własne gwiazdy tożsamości. Ponadto młodzież polska i izraelska przedstawiała kierunki kształcenia w obu szkołach i opowiedała o życiu szkolnym nawiązując do rodzajów imprez szkolnych takich jak przyjęcie klas pierwszych, bal maturalny, pikniki z różnych okazji i oficjalne dni sportu lub dni pamięci. Poruszano także kwestie działania samorządów szkolnych i wolontariatu w szkołach. Po zajęciach był czas na to, by wspólnie zatańczyć i uczyć się od siebie nawzajem tańców tradycyjnych, a także razem zjeść lunch.

Elementem spotkania było także zwiedzanie wystawy czasowej dostępnej w szkole „Utracone nadzieje. Ludność żydowska w województwie śląskim/katowickim w latach 1945–1970”.

Relacja z wizyty

Koordynatorzy spotkania: E. Baca, M. Szczyrbowska, L. Kondzielnik.